Search for content, post, videos

Maak kennis met; Jelmer Soes

De 32-jarige Jelmer Soes komt oorspronkelijk uit Zwolle. Jelmer heeft twee jeugdboeken geschreven; Risk en Lichaam van licht. Sinds het begin van dit schooljaar geeft hij les in de vakken Nederlands én Creatief Schrijven. Wij spraken de kersverse leraar over zijn ervaringen op het mbo en over hoe hij op deze school terecht is gekomen.

Voor het lesgeven
Jelmer heeft de schrijfopleiding gevolgd aan de HKU in Utrecht. Na zijn tijd op de HKU ging Jelmer werken als freelance tekstschrijver. Maar het leven als freelance tekstschrijver vond Jelmer te onzeker. “Werken als freelancer brengt veel onzekerheden met zich mee. Sommige mensen zijn daar meer voor in de wieg gelegd dan andere, na een tijdje kwam ik tot de conclusie dat ik dat niet was. Ik had meer behoefte aan regelmaat.” Uiteindelijk heeft Jelmer dat gevonden in het onderwijs.

Hoe hij hier terecht is gekomen
De HKU vroeg aan Jelmer of hij les wilde gaan geven in Creatief Schrijven. Uiteindelijk beviel hem het lesgeven zo goed dat hij de lerarenopleiding is gaan volgen. Tijdens de lerarenopleiding heeft hij meerdere stages gelopen. Zijn laatste stage had hij afgerond op het ROC Midden Nederland op het Media, ICT & Design college. En dat beviel hem. “Op deze school heb je heel veel taalopleidingen, dat is voor mij, als Creatief Schrijven en Nederlands docent, echt de hemel. Dingen zoals dit online magazine, ik ken geen enkele andere mbo-opleiding die dat doet.”

Het contact met leerlingen
Jelmer vindt het fijn dat het contact tussen leerling en leraar op deze school laagdrempelig is.Het sterke aan deze school is dat het contact met leerlingen heel gelijkwaardig is. Misschien klinkt dit afgezaagd maar soms heb ik het gevoel dat ik meer een coach ben voor de leerlingen dan een ‘leraar’. We worden allemaal bij onze voornaam genoemd, je hebt soms informele gesprekjes op de gangen. Dat vind ik heel fijn.”

Visie op het mbo
Het woord MBO komt vaak op een negatieve manier voor in de media. Jelmer had voor zijn tijd op het mbo daardoor ook een slecht beeld over het mbo. ‘’Ik weet nog wel – en mijn vriendin ook, dat ik de nacht voordat ik de eerste keer stage ging lopen op een mbo school, ik geen oog dicht had gedaan. Straks word ik door ze verslonden, dacht ik’’ Uiteindelijk is het tegendeel bewezen en viel het Jelmer enorm mee. “Er heerst een beeld over het mbo dat het een soort afvoerputje is van alle opleidingen in Nederland. Maar dat is echt niet waar, soms heb ik het gevoel dat leerlingen op het mbo zelfs meer leren dan studenten op het hbo.

 

Terugkoppeling